Ambro-Sol kontynuuje swoje zaangażowanie we wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

Główna siedziba  we Włoszech dokonała  transformacji  formy swojej działalności przekształacając ją w spółkę pożytku publicznego. Proces ten  kontynuowany jest  również w oddziałach zagranicznych.

Ambro-Sol mocno wierzy w tworzenie wspólnej wartości i z tego powodu zmienia formę prawną ze spółek nastawionych na zysk na spółki pożytku publicznego również w swoich oddziałach we Francji i w Polsce, zobowiązując się tym samym do przestrzegania wysokich standardów w zakresie celu, odpowiedzialności i przejrzystości działania.

W 2016 r. Włochy stały się pierwszym państwem po USA, które wprowadziło status prawny Society Benefit (lub Benefit Corporation), który identyfikuje firmy o podwójnym celu lub te, które oprócz zysku zamierzają realizować cele o pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko. W Europie jedynie Francja w 2019 r. wprowadziła tzw. Société à Mission, która pomimo znaczących różnic w stosunku do międzynarodowego modelu Benefit Corporation, może być uznana za zbliżoną pod względem wartości i podstawowego zakładu.

Ponieważ w Polsce nie ma jasnych przepisów w tym zakresie, spółka  Ambro-Sol Polska zdecydowała się na zmianę statutu spółki z uwzględnieniem wartości i celów działania firmy zorientowanych  na wspólne korzyści w obszarze ekologii, wymiarze społecznym oraz zarządzania.

Zgodnie z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Ambro-Sol skupi się również na badaniach i innowacjach w zagranicznych spółkach w celu złagodzenia wpływu na środowisko i emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, podobnie jak we Włoszech, oprócz dzielenia się zyskami, firma będzie promować zdrowe środowisko pracy, równowagę pracy i wypoczynku, aby przyciągać i umożliwiać rozwój zawodowy utalentowanych ludzi; wspierać  projekty i partnerstwa z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi, publicznymi lub prywatnymi w obszarze ESG. Elastyczność osiągnięta dzięki nowemu statutowi będzie niezbędna do tworzenia wartości dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w perspektywie długoterminowej, gdzie głos interesariuszy w procesach decyzyjnych jest brany pod uwagę.