Unia Europejska wydała nowe przepisy dotyczące prekursorów materiałów wybuchowych, które obowiązują od 01/02/2021 r.

Aktualizacja dotyczy m.in. kwasu siarkowego. W Rozporządzeniu sprecyzowano zasady wprowadzania mieszaniny do obrotu w zależności od progów stężenia w produkcie.

Kwas siarkowy jest podstawowym składnikiem (stężenie> 40%) 4-dawkowego Środka do udrażniania rur Ambro- Sol® – kod P306. W związku z tym ww. zapisy zawarte w Rozporządzeniu dotyczą także obrotu naszego produktu. Od 01.02.2021 r. Użytkownik prywatny nie będzie już mógł swobodnie kupować produktów o stężeniu kwasu siarkowego powyżej 15%.

Osoba fizyczna (prywatna) będąca w posiadaniu legalnie zakupionego przed tą datą produktu będzie miała czas do 01.02.2022 r. na jego użycie lub pozbycie się. Od 01.02.2022 posiadanie takiego produktu będzie zakazane.

A zatem, sprzedawca/dystrybutor nie będzie mógł sprzedawać 4-dawkowego udrażniacza Ambro-Sol (kod P306) użytkownikom prywatnym.

Zakup może być dokonany tylko i wyłącznie przez profesjonalnego użytkownika. Przepisy wymagają udokumentowania zastosowania substancji/ mieszaniny (np. wskaźnika użycia, specyfikacji wysyłkowej, faktury itp. Czytaj więcej…