Zaangażowanie Ambro-Sol w przejrzystość działań w dalszym ciągu uwzględnia wpływ firmy na środowisko z 2022 roku.

„Dzielenie się wartościami z ludźmi poprzez pomysły i energię ogółu”

To motto przyświecało wysiłkom na rzecz ograniczenia skutków wpływu w 2022 roku i było również kontynuowane w roku 2023. Kontynuując pracę z lat poprzednich, celem spółki jest tworzenie wartości dla wszystkich udziałowców w oparciu o wnikliwą ocenę wpływu na środowisko zgodnie z zobowiązaniami statutowymi. Ostatni kwartał 2022 roku zaowocował uzyskaniem certyfikatu B-Corp, będącego standardem doskonałości zrównoważonego rozwoju.

W 2022 r. nasz oddział w Polsce jako pierwsza uzyskała status B-Corp, co znacznie przyczyniło się do rozwoju korporacji na płaszczyźnie przejrzystości działań firmy i jej wpływu na otoczenie ; w 2023 r. proces ten był kontynuowany w również  w pozostałych oddziałach zagranicznych.

Kolejnym celem firmy było przeniesienie zrównoważonej wizji firmy na także poza murami fabryk, poprzez całkowitą rewizję jej strony internetowej w celu przedstawienia jeszcze dokładniejszej i przejrzystej polityki odpowiedzialności społecznej, wykorzystując znaczenie DIY w kategoriach regeneracyjnych. Potwierdzono również certyfikaty środowiskowe i jakości procesów oraz rozwój alternatywnych technologii aerozolowych bez użycia propelentów, starając się w jak największym stopniu zmniejszyć emisję LZO w produktach.

W dokumencie, z danymi dla bierzącego okresu i przeprowadzonego raportu zrównoważonego rozwoju z 2022 r., można znaleźć treść i poszczególne inicjatywy wdrożone przez firmę.

Dokument dostępny do pobrania w linku poniżej:

Impact Report 2022