SMAR MOLIBDENOWY 125 ml
SMAR SILIKONOWY 400 ml

SMAR PTFE 400 ml

SMAR PTFE – Produkowany na bazie specjalnych składników poddanych obróbce w wysokiej temperaturze. Doskonale pracuje w temperaturach nawet powyżej 120°C. Zachowuje niski współczynnik tarcia, dużą obojęt ność chemiczną oraz odporność na wysokie naciski. Zalecany do smarowania elementów linii transportowych: łożyska, rolki, wałki w przemyśle odlewniczym jak i elementów w produkcji szkła lub ceramiki.

Kod Produktu:G007

SMAR PTFE – Produkowany na bazie specjalnych składników poddanych obróbce w wysokiej temperaturze. Doskonale pracuje w temperaturach nawet powyżej 120°C. Zachowuje niski współczynnik tarcia, dużą obojęt ność chemiczną oraz odporność na wysokie naciski. Zalecany do smarowania elementów linii transportowych: łożyska, rolki, wałki w przemyśle odlewniczym jak i elementów w produkcji szkła lub ceramiki.

Sektory zastosowań

Hydraulika, Przemysł, Rolnictwo, Budownictwo, Motoryzacja, Narzędzia

Rodzaj produktu

Aerozol

Download PDF

Back to Top